دسته‌ها
اخبار

امروز در تاریخ دادگاه عالی: 27 آوریل 1822


1822/4/27: رئیس جمهور Ulysses S. Grant روز تولد. او چهار قاضی را برای دیوان عالی منصوب کرد: قاضی ارشد ویت، قاضی استرانگ، قاضی بردلی و جاستیس هانت.

منصوبین رئیس جمهور گرانت

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 27 آوریل 1822 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/04/27/today-in-supreme-court-history-april-27-1822-5/