دسته‌ها
اخبار

تفسیر رادیو CBC در مورد کلاهبرداری های عاشقانه


من از حضور در ظهر دیروز با جودی آلدوس در آلبرتا رادیو CBC لذت بردم تا در مورد کلاهبرداری های عاشقانه صحبت کنم. ضبط موجود است اینجا و می تو،د تفسیر متناوب من را از ساعت 14:30 تا 26:50 بشنوید.

برای فهرست سریع اقدامات ایمنی برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداری های عاشقانه، فهرست FBI را بررسی کنید اینجا. این اخیر قطعه NBC همچنین عوارض سلامت رو، را که چنین کلاهبرداری‌هایی می‌توانند به قرب،ان خود وارد کنند، علاوه بر هزینه‌های مالی، مورد بحث قرار می‌دهد – یادآوری خوب دیگری برای رفتار مهربانانه با ،، که به اندازه کافی در این زمینه رنج کشیده‌اند.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/07/11/cbc-radio-commentary-on-romance-scams/