دسته‌ها
اخبار

جشن شکرگذاری مبارک!


آسان است که همه چیزهای خوبی را که داریم – در زندگی خانوادگی، در زندگی حرفه ای، در کشورمان، در جهان – بدیهی بد،م و روی بدی ها تمرکز کنیم. امیدوارم امروز همه شما چیزهای زیادی برای شکرگزاری داشته باشید، همانطور که من خودم بسیار سپاسگزارم و از جشن گرفتن آن لذت ببرید.

پست روز شکرگزاری مبارک! اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2022/11/24/happy-thanksgiving/