دسته‌ها
اخبار

خلاصه داستان باعث سرطان نمی شود: محاکمه دیگری از سوی هیئت منصفه درباره آفت کش مونسانتو آغاز شد


اولین محاکمه درباره خلاصه مونسانتو امسال در دادگاه ایالتی در میسوری آغاز شد.

مونسانتو برنده شد حکم دفاعی 9 نوامبر در یک محاکمه Roundup دیگر در همان Clayton، میسوری، در سالن دادگاه قبل از قاضی منطقه سنت لوئیس برایان می. در بی،ه افتتاحیه خود در روز چهارشنبه، ایمی واگستاف گفت که موکلش، شارلین گوردون، در سال 2006 پس از سال ها سمپاشی Roundup در حیاط خود در ایلینوی، به لنفوم غیر هوچکین مبتلا شد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/737436767/0/law/legal-news/