دسته‌ها
اخبار

دادگاه جدید در طرح جعل اسناد به وکیل متهم صادر شد


دادگاه استیناف تنسی یک محاکمه جدید را برای چهار شاکی صادر کرد که ادعا می کنند یک وکیل و همدستانش از اسناد جعلی برای باز،ید املاک فروخته شده از طریق فروش مالیاتی استفاده کرده اند، اگرچه دادگاه استیناف چندین ادعا را رد کرد.

در سال 2015، Family Trust Services و شاکی بیلی گرگوری علیه متهمان چار، ای. واکر، وکیلی که در حال حاضر به مدت سه سال تعلیق شده است، شکایت دسته جمعی ارائه ،د. شریک تجاری واکر، جان پل جانسون؛ و جولی ، و مردان ابراهیم. گریگوری متهمان را متهم کرد که در یک دوره پنج ساله یک شرکت مجرمانه را در ارتباط با فروش مالیات بر املاک اداره می کنند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/720982696/0/law/legal-news/