دسته‌ها
اخبار

دادگاه عالی اورگان: درخواست‌های بدون مخالفت برای اخراج همچنان مستلزم رسیدگی است


دادگاه عالی اورگان حکم داده است که دادگاه بدوی در رد درخواست بدون مخالفت برای رد بدون برگزاری جلسه استماع، اشتباه کرده است.

در یک نظر 6 آوریل نوشته شده توسط قاضی کریستوفر ال. گرت، دادگاه متفق القول به این نتیجه رسید که دادگاه استیناف در رد درخواست بدون مخالفت متهم جنایی چار، آنتونی موت جونیور برای ا،اج اشتباه کرده است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/738957188/0/law/legal-news/