دسته‌ها
اخبار

فرماندار واشنگتن مجازات اعدام غیرقانونی را از قوانین ایالتی حذف کرد


جی اینسلی، فرماندار ایالت واشنگتن، لایحه 5087 سنا را امضا کرد و به قانون تبدیل کرد و تعدادی از قو،ن ایالتی، از جمله قانون نامعتبر مجازات اعدام در ایالت را که توسط دادگاه عالی ایالت در سال 2018 خلاف قانون اساسی اعلام شد، لغو کرد.

دفتر دادستان کل باب فرگوسن در بی،ه ای مطبوعاتی گفت: دادگاه عالی واشنگتن دریافت که روش ایالتی برای اعمال مجازات اعدام “خودسرانه” بود، یک کاربرد مغرضانه نژادی و فاقد “انصاف اساسی” بود.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/736645427/0/law/legal-news/