دسته‌ها
اخبار

وکیل عمومی هاوایی به دادگاه استیناف میانی هاوایی معرفی شد


وکیل کل هاوایی کیمبرلی تسوموتو گیدری توسط فرماندار جاش گرین به دادگاه استیناف می، ایالت خود معرفی شده است.

گایدری بیش از بیست سال است که با و، دادستان کل کار کرده است و بر اساس یک بی،ه مطبوعاتی در مورد نامزدی او، ده ها درخواست تجدیدنظر مدنی و کیفری را رسیدگی کرده است. نامزدی گیدری منوط به تایید سنای هاوایی است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/736645988/0/law/legal-news/