دسته‌ها
اخبار

اداره پلیس بوستون تغییرات را اعمال می کند و تلاش های گوناگونی را افزایش می دهد


مایکل کا،، کمیسر پلیس بوستون به روز رس، را به اشتراک گذاشت روز چهارشنبه در رابطه با تلاش این و، برای بهبود و اصلاح سیاست های داخلی. در این اطلاعیه، کا، به اشتراک گذاشت که BPD در حال استخدام یک افسر استخدام تنوع و 60 دانشجوی جدید پلیس است. برای ترویج مداخله همتایان در میان افسران، اداره پلیس بوستون یک دوره دو ساعته ABLE (Active Bystander،p for Enforcement) را به ،وان بخشی از آموزش ضمن خدمت سالانه خود در نظر گرفته است.

کا، هم جزئیات تعدادی از تغییرات در این بخش برای بهبود سیستم های داخلی، ادامه صدور گواهینامه POST افسران و گزارش جرم، جنایات نفرت، و داده های تعامل مید، به آژانس های مختلف و شرکای خارجی.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/02/23/boston-police-department-implements-changes-and-increases-diversity-efforts/