دسته‌ها
اخبار

امروز در تاریخ دادگاه عالی: 7 مه 1873


5/7/1873: رئیس قاضی سالمون پی چیس فوت کرد. یک ماه قبل از آن، او مخالفت کرد موارد سلاخی، و تنها مخالف در بود برا، در مقابل ایلینوی.

 

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 7 مه 1873 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/05/07/today-in-supreme-court-history-may-7-1873-5/