دسته‌ها
اخبار

امروز در تاریخ دیوان عالی: 13 مه 1912


13/5/1912: اصلاحیه هفدهم به تصویب مجلس نمایندگان رسید. سنا آن را در ماه قبل تصویب کرد. اصلاحیه هفدهم در سال 1913 تصویب شد.

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 13 مه 1912 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/05/13/today-in-supreme-court-history-may-13-1912-5/