دسته‌ها
اخبار

امروز در تاریخ دیوان عالی: 6 مه 1776


5/6/1776: اعلامیه حقوق ویرجینیا توسط جورج میسون منتشر شد. توماس جفرسون هنگام تهیه پیش نویس اعلامیه استقلال بر این سند تکیه کرد.

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 6 مه 1776 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/05/06/today-in-supreme-court-history-may-6-1776-4/