دسته‌ها
اخبار

امروز در تاریخ دیوان عالی: 9 مه 1974


5/9/1974: قط،امه استیضاح رئیس جمهور نی،ون در مجلس نمایندگان ارائه شد. در تاریخ 24/7/1974 دیوان عالی کشور تصمیم خواهد گرفت US v. نی،ون.

رئیس جمهور ریچارد نی،ون

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 9 می 1974 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/05/09/today-in-supreme-court-history-may-9-1974/