دسته‌ها
اخبار

بعد از مولیر: “بهشت بخیر! سی سال است که داده های آموزشی را بدون اینکه بدانم می نویسم”


را نقل قول مولیر (جنتلمن بورژوا) به طور کلی ارائه می شود،

بهشت خوب! بیش از چهل سال است که بدون اینکه بدانم نثر می گویم.

پست بعد از مولیر: "بهشت خوب! سی سال است که داده های آموزشی را بدون اینکه بدانم می نویسم" اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/05/20/after-moliere-good-heavens-for-thirty-years-i-have-been-writing-training-data-wit،ut-knowing-it/