دسته‌ها
اخبار

بیشتر در Hamline


در اعزام، من یک قطعه جدید در مورد دانشگاه Hamline و مبارزات آزادی آکادمیک آن دارم.

در اینجا یک طعم وجود دارد:

در یک زمینه بسیار رقابتی، دانشگاه Hamline در حال ارائه یک مناقصه جسورانه برای تبدیل شدن به استاندارد جدید برای دانشگاه هایی است که مایل به کنار گذاشتن اصول آزادی آکادمیک و آزادی بیان هستند. چیزی که واقعاً هاملین را متمایز می کند درجه ای است که دانشگاه در حال قرب، ، مأموریت اصلی دانشگاهی خود به خاطر صحت سیاسی و تمایل رئیس دانشگاه برای بیان صریح در مورد کاری است که انجام می دهد.

همه چیز را اینجا بخو،د.

این پشت یک دیوار پرداخت است، اما اگر قبلاً مش، آن نیستید اعزام من توصیه می کنم یکی شوید. اونجا کار خوبی میکنن


منبع: https://reason.com/volokh/2023/01/06/more-on-hamline/