دسته‌ها
اخبار

در اینجا آمده است که چگونه مشتریان می توانند از افزایش نرخ شرکت های حقوقی عقب نشینی کنند


اگر مشتری هستید، نمی‌خواهید این گفتگو با ناتان سمنسکا، مدیر عملیات حقوقی و بینش‌های صنعتی Wolters Kluwer ELM Solutions را از دست بدهید.

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/728645780/0/law/legal-news/