دسته‌ها
اخبار

شورای ABA پیشنهادی را برای افزایش آموزش از راه دور به اطلاع و نظر ارسال می کند


بخش آموزش حقوقی انجمن وکلای آمریکا و پذیرش در وکلا رای داد تا پیشنهادی برای افزایش تعداد واحدهای مجاز برای آموزش از راه دور ارسال شود.

در جلسه روز جمعه خود در فونی،، شورا به اتفاق آرا به پیشبرد تغییرات پیشنهادی در استاندارد 306 رأی داد، که به برنامه‌های JD اجازه می‌دهد 50 درصد یا کمتر واحدها را – در مقایسه با یک سوم واحدهای فعلی – از طریق آموزش از راه دور بدون نیاز به درخواست شورا ارائه دهند. موافقت تحت قو،ن و، آموزش ایالات متحده.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/727674179/0/law/legal-news/