دسته‌ها
اخبار

طراحی اختراع درخواست تجدیدنظر پانل مدار فدرال + امتیاز ساسمن 163 میلیون دلار حکم هیئت منصفه + فینگان محافظت از Under Armour’s House


خوش آمدید به در هنر مهارت دارد. من گزارشگر IP Law.com هستم اسکات گراهام. این چیزی است که این هفته می ،زد:

مارک لملی و ل، لومینا تلاش خود را برای بازنویسی قانون آشکار بودن ثبت اختراع طراحی از دست می دهند – اما یک قاضی فکر می کند که او نکته خوبی را مطرح می کند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/725075282/0/law/legal-news/