دسته‌ها
اخبار

قاضی از ممانعت از احضاریه مارک پومرانتز در کنگره برای یافتن “هدف قانونی معتبر” خودداری کرد.


قاضی منطقه ای ایالات متحده مری کی ویس،یل از ناحیه ج،ی نیویورک، روز چهارشنبه درخواست آلوین براگ، دادستان منطقه منهتن برای صدور حکم منع موقت برای جلوگیری از احضاریه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا از مارک پومرانتز، دستیار ویژه سابق DA، را رد کرد. تحقیقات درباره کیفرخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا

ویس،یل، منصوب ترامپ، خاطرنشان کرد که “برنامه هیچ یک از طرفین را تایید نمی کند” زیرا براگ “بنای قانونی برای لغو احضاریه کنگره که با هدف قانونی معتبر صادر شده است” ندارد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/736306451/0/law/legal-news/