دسته‌ها
اخبار

قاضی فدرال ادعای قانون اساسی در مورد قانون کلرادو را رد کرد که از کودکان دگرباش جنسی+ در برابر «تبدیل درمانی» محافظت می کند


یک قاضی فدرال در ک،ادو با استدلال یک درمانگر موافق نیست که قانون تبدیل درمان جزئی در ایالت، که در سال 2019 تصویب شد، به طور غیرقانونی آنچه را که او می تواند به مشتریان ،دسال خود که به ،وان همجنسگرا، ،بین، ،، ترا،تی یا ناسازگار با ،ت معرفی می شوند، خلاصه کند.

طبق قانون مورد بحث، متخصصان سلامت روان از انجام «تبدیل درم،» منع شده اند. طبق دستورتکنیک‌های بیزاری شامل «القای حالت تهوع، استفراغ یا فلج می‌شود. ارائه شوک الکتریکی؛ یا زم، که فرد به تصاویر یا افکار وابسته به عشق شهو، همجنس برانگیخته می شود، یک نوار ا،تیک به دور مچ ببندد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723081714/0/law/legal-news/