دسته‌ها
اخبار

قاضی فدرال شاکیان کارشناسان را در هزاران پرونده قضایی زانتاک پرتاب می کند


یک قاضی فدرال در هزاران پرونده ای که به خاطر داروی زانتاک برای سوزش سر دل تشکیل شده بود، تمام کارشناسان علت شناسی عمومی شاکیان را کنار گذاشت.

نظر روز سه شنبه، توسط ناحیه ایالات متحده قاضی رابین روزنبرگ در وست پالم بیچ، فلوریدا، دعوی دعوی چند منطقه ای زانتاک را که شامل حدود 50000 ادعا می شود، به طور موثر رد کرد. در سال 2020، سازمان غذا و داروی ایالات متحده پس از کشف وجود یک سرطان‌زای احتمالی، فراخوان غیرارادی داروی ر،تیدین، از جمله زانتاک را اعلام کرد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/721483320/0/law/legal-news/