دسته‌ها
اخبار

قاضی کارل اشلی در ویسکانسین از «تنوع و گنجاندن پیشگام» نام برد


بر اساس خبرنامه ایالتی، کارل اشلی، قاضی ارشد دادگاه محاکمه ایالتی در شهرستان میلواکی، به ،وان وکیل ایالتی ویسکانسین برای سال 2023 انتخاب شده است.

طبق مقاله ای که این جایزه را در مجله اعلام کرده است، اشلی که یک حقوقدان کهنه کار ۲۴ ساله است، “تلاش هایی را برای تقویت تنوع در جامعه حقوقی ویسکانسین انجام داده است.” داخل مسیر دو هفته نامه


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/739905653/0/law/legal-news/