دسته‌ها
اخبار

مرکز فدرال شکایت علیه قاضی پائولین نیومن را بررسی می کند


دادگاه استیناف حوزه فدرال ایالات متحده در حال بررسی یک شکایت سوء رفتار قضایی است که ادعا می کند قاضی استیناف فدرال 95 ساله، پائولین نیومن، برای انجام وظایف خود ناتوان است.

بر اساس یک ویرایش جدید، این شکایت توسط کیمبرلی مور، قاضی ارشد دادگاه، پس از آن آغاز شد که چندین قاضی و کارمند تاخیرهای شدید در رسیدگی به پرونده های نیومن را گزارش ،د و توجه، تمرکز و حافظه او ممکن است مختل شده باشد. سفارش 2 مارس از مور که روز جمعه توسط دادگاه آزاد شد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/735654851/0/law/legal-news/