دسته‌ها
اخبار

واشنگتن پست مدار پنجم را نشان می دهد


آرون استریتیک وکیل مستقر در هیوستون که قبل از حوزه پنجم فعالیت می‌کند و منشی حقوقی قاضی ارشد ویلیام اچ. رنکوئیست بود، گفت که قضات جدید در «لبه پیشرو ایده‌های اصیل‌گرایانه و متن‌گرایانه هستند که در بررسی‌های حقوقی و منافع عمومی محافظه‌کارانه نفوذ می‌کنند. شرکت های حقوقی.”

استریت گفت: «شما قضات بسیار باهوش و خلاقی دارید که نویسندگان با استعداد و رواج این اصول فقهی هستند. وسعت منطقی.”….

استریت، وکیل مستقر در هیوستون، گفت که او معتقد است که قضات درگیر “مکالمات کاملاً احساسی در مورد اصول” هستند، بدون اینکه بین تازه واردان و کهنه‌سربازان تنبیهی داشته باشند. من هیچ مدرکی دال بر هرگونه سوء نیت یا خون بد بین هیچ یک از داوران ندیده ام.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/01/29/the-wa،ngton-post-profiles-the-5th-circuit/