دسته‌ها
اخبار

پیش از منحنی: سوالات بیشتر از پاسخ در مورد رتبه بندی دانشکده حقوق اخبار ایالات متحده


به Ahead of the Curve برگردید. من کریستین چارنوسکی، گزارشگر آموزش حقوقی Law.com هستم و میزبان شما برای نگاهی به نوآوری و تحولات قابل توجه در آموزش حقوقی این هفته خواهم بود.

این هفته، با یکی دیگر از به‌روزرس،‌های رتبه‌بندی آموزش اخبار و گزارش جه، ایالات متحده بازگشته‌ایم.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/725337101/0/law/legal-news/