دسته‌ها
اخبار

پیش از منحنی: ممکن است دانشکده های حقوق همچنان به صورت آزمایشی اختیاری شوند؟


به Ahead of the Curve برگردید. من کریستین چارنوسکی، گزارشگر آموزش حقوقی Law.com هستم و میزبان شما برای نگاهی به نوآوری و تحولات قابل توجه در آموزش حقوقی این هفته خواهم بود.

این هفته، ما در مورد رای ناموفق مجلس نمایندگان انجمن وکلای آمریکا برای اجازه دادن به دانشکده‌های حقوقی به صورت آزمایشی بحث می‌کنیم و در مورد آنچه که در آینده خواهد آمد، فکر می‌کنیم.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/727282205/0/law/legal-news/