دسته‌ها
اخبار

چگونه ادلسون قصد دارد «راهی رو به جلو» برای مسئول نگه داشتن سازندگان اسلحه هموار کند


آری جی شارگ، با ادلسون.  (ع، افتخاری) آری جی شارگ، از ادلسون. (ع، افتخاری)

آری شارگ. یکی از شرکای شرکت دعوی قضایی ادلسون، به همراه همسر و دو فرزندش در رژه چهارم ژوئیه در هایلند پارک، ایلینوی بود که صدای تیراندازی بلند شد. دویدند و به خانه همسایه پناه بردند. در نهایت، در جریان تیراندازی دسته جمعی در رژه آن روز، هفت نفر کشته و 48 نفر زخمی شدند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/726996650/0/law/legal-news/