دسته‌ها
اخبار

کلرادو پس از نزدیک به دو دهه، کمیسیون عدالت جنایی ایالتی را تعطیل کرد


کمیسیون عدالت جنایی و نوجوانان ک،ادو، یک هیئت 30 نفره که تقریباً 20 سال به قانونگذار ایالتی در مورد سیاست های عدالت کیفری مشاوره می داد، روز یکشنبه توسط مجمع عمومی تحت کنترل دموکرات ها منحل شد. جسی پل و الیوت ونز، گزارش برای ک،ادو سان . در حالی که کمیسیون اصلاحات اخیر در قانون جنایی ایالت را رهبری کرد و به ارائه لوایح به مجلس قانونگذاری کمک کرد، دموکرات های مترقی از آن به دلیل نداشتن تنوع نژادی و بسیار مطلوب برای دادستان ها انتقاد ،د. م،عان اصلاحات عدالت کیفری انحلال این کمیسیون را جشن گرفتند. برخی از قانونگذاران نگران هستند که جایگزینی برای کمیسیون بسیار جناحی باشد.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/05/08/colorado-shuts-down-the-state-criminal-justice-commission-after-nearly-two-decades/