دسته‌ها
اخبار

BJS: 2021 کمترین دستگیری فدرال در دو دهه را به خود اختصاص داد


طبق گزارش اداره آمار دادگستری (BJS) گزارشدستگیری های فدرال از سال مالی 2020 تا 2021 به میزان 35 درصد کاهش یافت و به کمترین تعداد دستگیری ها در دو دهه اخیر خاتمه یافت.

این بیماری همه گیر باعث کاهش فوری شد و باعث شد که دستگیری های فدرال 81 درصد کاهش یابد و پرونده های متهم به دادگاه فدرال از مارس تا آوریل 2020 77 درصد کاهش یابد.

اما این کاهش در اوا، سال ادامه یافت، با کاهش 25 درصدی دستگیری ها و کاهش 20 درصدی پرونده های متهم از اکتبر 2020 تا فوریه 2021.

با این حال، در حالی که دستگیری های فدرال در طول این دوره کاهش یافته است، تعداد افراد متهم با یک جرم فدرال در دادگاه منطقه ای ایالات متحده کمتر از 1 درصد کاهش یافته است.

جرایم غیرخشونت آمیز بیشترین درصد کاهش را داشتند در حالی که تعداد افراد متهم به جرایم خشن افزایش یافت.

تقریباً 60 درصد (48257) از دستگیری‌های فدرال در سال 2021 به دلیل تخلفات مربوط به مهاجرت، مواد مخدر یا نظارت بوده است.

جرایم مهاجرتی بیشترین کاهش را داشته است، از 51723 به 14446 دستگیری یا 72 درصد کاهش. تعداد افرادی که متهم به تخلفات مهاجرتی هستند نیز در سال 2021 18 درصد کاهش یافته است.

با این حال، در همین بازه زم،، تعداد افراد متهم به جرایم خشونت‌آمیز 18 درصد و تعداد افراد متهم به تخلفات نظم عمومی 13 درصد افزایش یافته است.

با این حال، تعداد افراد تحت کنترل اصلاحی فدرال کاهش یافت.

برای یک دهه از پایان سال مالی 2011 تا 2021، تعداد افراد تحت کنترل اصلاحی فدرال 15 درصد کاهش یافت، از 410887 به 350543.

علاوه بر این، 47226 نفر در سال 2021 از زندان فدرال آزاد شدند.

گزارش کاملی که توسط آماردان BJS Mark Motivans تهیه شده است را می تو،د پیدا کنید اینجا.


منبع: https://thecrimereport.org/2022/12/30/bjs-2021-counted-fewest-federal-arrests-in-two-decades/