دسته‌ها
اخبار

COVID-19 و دستورات تعطیلی دولتی بهانه ای برای از دست دادن پرداخت های اجاره نیستند


دادگاه استیناف آریزونا با پیوستن به چندین تصمیم دیگر ایالتی و فدرال از سراسر کشور، حکم داد که همه‌گیری کووید-19 و محدودیت‌های ایالتی متعاقب آن و دستورات تعطیلی بهانه‌ای برای مستاجر فیتنس اینترنشنال نیست که پرداخت‌های اجاره‌اش را به صاحبخانه‌اش Vereit Real Estate از دست بدهد. اجاره تجاری آن

در یک نظر 11 آوریلقاضی ساموئل A. Thumma پس از تعیین مقررات مربوط به فورس ماژور و دکترین‌های قانون عرفی که مستاجرین به آنها تکیه کرده‌اند و تعهدات پرداخت را معذور نمی‌دانند، تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر اعطای درخواست مالکان برای قضاوت اجمالی را تأیید کرد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/735968657/0/law/legal-news/