دسته‌ها
اخبار

Law.com Trendspotter: ادغام‌ها و افزایش نرخ‌ها برای ایجاد یک محصول کاملاً جدید از شرکت‌های حقوقی آماده هستند


تا پایان سال 2023، چشم انداز صنعت حقوقی احتمالاً با تعدادی از شرکت های حقوقی جدید پر خواهد شد – و با غیبت های قابل توجه مشخص خواهد شد.

راننده:

بازار ادغام شرکت های حقوقی در حال حاضر به سرعت در حال گرم شدن است و ما مطمئناً شاهد پیوستن نام های بزرگ (و نام های کوچکتر) بیشتری در سراسر کشور در طول باقیمانده سال هستیم.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/726055541/0/law/legal-news/