دسته‌ها
اخبار

از آنجایی که دادگاه های محاکمه از طریق پرونده های معوقه COVID کار می کنند، آیا حجم پرونده های استیناف تحت تأثیر قرار می گیرد؟


قضات و جامعه حقوقی گسترده‌تر منتظرند تا ببینند آیا افزایش احتمالی پرونده‌های دادگاه استیناف در افق است، زیرا دادگاه‌های محاکمه از طریق پرونده‌های معوقه ناشی از بیماری همه‌گیر پیش می‌روند.

قاضی ریچارد کلیفتون، از دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده، گفت که قضات دادگاه او حدس می زنند که تجدید نظرهای بیشتری در پیش است، هرچند هنوز نشانه هایی از این روند ظاهر نشده است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722772712/0/law/legal-news/