دسته‌ها
اخبار

امروز در تاریخ دادگاه عالی: 23 نوامبر 1804


1804/11/23: رئیس جمهور فرانکلین پیرس روز تولد. منصوب می کرد قاضی جان آرچیبالد کمبل به دیوان عالی کشور

پرزیدنت پیرس قاضی کمپبل را به دیوان عالی منصوب کرد

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 23 نوامبر 1804 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2022/11/23/today-in-supreme-court-history-november-23-1804-4/