دسته‌ها
اخبار

بیش از 700 نفر برای هیئت تصمیم گیری درباره سرنوشت دانشکده های حقوق ایالت پن


پنج هفته پس از آن که نیلی بنداپودی، رئیس دانشگاه ایالتی پنسیلو،ا، توصیه خود را برای متحد ، دو دانشکده حقوق دانشگاه ایالتی پنسیلو،ا در یک موسسه واحد اعلام کرد، هیئتی از بیش از 700 نامزد در حال تشکیل است.

این پنل که توسط Bendapudi شارژ شده است، به ایجاد توصیه هایی در مورد چگونگی انجام آن کمک خواهد کرد ایالت پن را دوباره متحد کنید دو، دانشکده های حقوق به طور جداگانه معتبر با قانون پن ایالت دیکنسون در کارلایل و حقوق ایالت پن در پارک دانشگاه تبدیل به یک مدرسه به نام قانون پن ایالت دیکنسون، که محل اصلی آن در کارلایل است و توسط رئیس حقوق دیکنسون ایالت پن، د،ل ام.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723534070/0/law/legal-news/