دسته‌ها
اخبار

دادگاه واشنگتن، صداهای ویدیویی تلفن همراه را در «شنیده‌های غیرقابل قبول» نمی‌داند


دادگاه استیناف ایالت واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد، تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر اینکه صدا از یک ویدیوی 10 ث،ه ای تلفن همراه شنیده می شود غیرقابل قبول است، حق قانون اساسی یک مرد واشنگتن را برای ارائه دفاع نقض می کند.

یک هیئت متشکل از سه قاضی، محکومیت دارنای وایل را به دلیل مقاومت در برابر دستگیری مربوط به یک حادثه در بار Spokane Valley که در آن او با چاقو به پلیس نزدیک شد و بعداً با استفاده از زور وحشیانه پس از درگیری دستگیر شد، لغو کرد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/741715058/0/law/legal-news/