دسته‌ها
اخبار

سوال “F–k You” پروفسور حقوق کلمبیا به دانشجو در ویدئو مشاهده شد


ویدئویی از یک استاد کمکی دانشکده حقوق کلمبیا که پس از پرسیدن سوالی از یک دانشجو، روی یک میکروفون داغ فحش می‌دهد، در حال پخش شدن است.

د،ل کاپرا، استاد کمکی در حقوق کلمبیا و فیلیپ رید استاد حقوق در دانشکده حقوق فوردهام – جایی که 41 سال در آنجا تدریس کرده است – بود. ضبط شده در ویدئو بعد از اینکه دانشجویی از او سوالی پرسید زیر لب زیر لب غرغر می کرد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/725687210/0/law/legal-news/