دسته‌ها
اخبار

پرونده او به تقویت حمایت از تنوع هیئت منصفه در واشنگتن کمک کرد. سال‌ها بعد، این حمایت‌ها به او کمک کرد تا در یک محاکمه جدید پیروز شود


دادگاه عالی ایالت واشنگتن یک محکومیت کیفری را در پرونده ای که سال ها قبل به تصویب یک قانون روشن در مورد تبعیض اعضای هیئت منصفه از سوی دادگاه کمک کرده بود، لغو کرد.

قاضی سوزان اونز محکومیت جنایی تئودور آر. رون را لغو کرد، برای محاکمه جدید بازگردانده شد و درخواست او را برای کمک وثیقه پذیرفت و دریافت که حمایت از متهمان که پرونده رون به توسعه آنها کمک کرد باید در مورد او نیز اعمال شود.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/741357881/0/law/legal-news/