دسته‌ها
اخبار

چگونه من شریک مدیر دفتر را ساختم: “پیشنهاد انجام کارها حتی اگر از شما خواسته نشده باشد”، Shaun Ramey از McGlinchey Stafford می گوید


“دست خود را بالا ببرید. به دنبال فرصت ها باشید و در مواردی که از نظر مالی یا غیره به بهبود شما کمک نمی کند کمک کنید.”

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/740929874/0/law/legal-news/