دسته‌ها
اخبار

کمیته ویژه وکلای ایالتی ایلینویز برای صدور گزارش برنامه های مفید برای فعالیت های کوچک و روستایی


کمیته ویژه ای از کانون وکلای ایالتی ایلینویز گزارشی را منتشر خواهد کرد که در آن توصیه هایی برای برنامه ها و خدماتی که کانون وکلا می تواند برای کمک به پزشکان در شهرهای کوچک و روستایی ارائه دهد، ارائه خواهد کرد، اوج کاری که هم شامل یک «گردش شنیداری» و هم یک بازدید عمومی است. نظرسنجی از وکلا

کمیته ویژه خدمت به وکلا در بخش روستایی توسط کانون وکلا ایجاد شد تا کار کمیته دائمی خود در مورد ابتکار عمل روستایی را “تقویت” کند. انتشار اخبار ISBA در مورد نظرسنجی و کار کمیته.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722683552/0/law/legal-news/