دسته‌ها
اخبار

Ole Miss Law Alum به مدرسه برمی گردد


بابی وود پس از دریافت کمک، این مبلغ را پرداخت می کند، بنابراین او مجبور نبود در طول دانشکده حقوق به طور تمام وقت کار کند.

وود و همسرش آن، 60000 دلار به صندوق برنامه‌های بالینی دانشکده حقوق دانشگاه می‌سی‌سی‌پی اهدا ،د. اعلامیه.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/740809433/0/law/legal-news/