دسته‌ها
اخبار

جلسه قانونگذاری مینه سوتا لایحه های کلیدی عدالت کیفری را تصویب کرد


جلسه قانونگذاری 2023 مینه سوتا با تصویب و امضای چندین لایحه حیاتی در زمینه عدالت کیفری، ال،اندرا سیمون و کانر اونیل به پایان رسید. گزارش برای Kare-Tv Minneapolis-St. پل. نکات برجسته مربوط به سیستم قضایی کلیدی و مسائل ایمنی عمومی عبارتند از: قانونی سازی حشیش تفریحی، اجرای بررسی پیشینه جه، و قو،ن پرچم قرمز برای کنترل اسلحه، حفاظت از دسترسی به سقط جنین، از جمله زم، که به افرادی که از ایالت های دیگر می آیند، محافظت از مراقبت های تایید کننده ،ت. و ممنوعیت تبدیل درم، برای ،دسالان و بزرگسالان آسیب پذیر.

در حالی که برخی از لوایح حل نشده باقی ماندند، امضاها منع، کننده برنامه جاه طلبانه ا،ریت دموکرات در ایالت هستند.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/05/23/minnesota-legislative-session-p،es-key-criminal-justice-bills/